ПочетнаДруштвоОдржана 41. редовна седница Скупштине општине Кнић

Одржана 41. редовна седница Скупштине општине Кнић

Одржана 41. редовна седница Скупштине општине Кнић

На данашњем скупштинском заседању оборници су разматрали и усвојили предлог Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Кнић за 2019 годину, предлоге Програма о трећој измени Програма одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева јавне расвете других комуналних и јавних објеката у 2019. години у општини Кнић и Програма о измени Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кнић за 2019.годину. На 41. редовној седници усвојене су и  Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за комплекс „Сунчев брег“ у насељеном месту Вучковица, Одлуке о измени и допуни Локалног aкционог плана за запошљавање општине Кнић за 2019. Годину, Одлуке о прибављању грађевинског земљишта непосредном погодбом (КП бр. 537/1 КО Љубић), као и  Одлуке о прибављању грађевинског земљишта непосредном погодбом (КП бр. 2260/2 КО Кнић).

Подели: