ПочетнаИзвештајиОдржана 53. седница Општинског већа

Одржана 53. седница Општинског већа

Одржана 53. седница Општинског већа

На данашњој седници Општинског већа усвојен је извод из записника са 49. и 50. седнице Општинског већа општине Кнић. Такође, разматран је и нацрт Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за мирно решавање спорова за накнаду штете услед уједа паса луталица као и нацрт Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић бр.217-1303/18-01.

Пред већницима се нашао и нацрт Правилника о условима, поступку и начину коришћења средстава за подстицаје инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава, као и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места установе „Центар за културу и библиотека“.

Поред наведеног, разматран је и усвојен нацрт Решења о другој измени решења о образовању комисије за кординацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Кнић као и предлог одлука о давању у закуп пословних просторија.

Чалнови општинског већа размотрили су и усвојили иницијативе председника општине за доношење Одлуке о приступању изради новог Статута општине Кнић, финансијског плана и програма Центра за социјални рад Кнић, као и нацрт Одлуке о измени и допуни Локалног акционог плана за запошљавање општине Кнић за 2018. годину.

Подели: