ПочетнаИзвештајиОдржана 57. седница Општинског већа општине Кнић

Одржана 57. седница Општинског већа општине Кнић

Одржана 57. седница Општинског већа општине Кнић

На данашњој седници Општинског већа општине Кнић разматран је нацрт и свођење јавне расправе која је орзанизована у периоду од 03. 12. до 07.12.2018.године и утврђивање предлога Одлуке о буџету општине Кнић за 2019.годину, као и предлога Програма одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева , јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2019.години у општини Кнић.

Већници су разматрали и усвојили и нацрт , свођење јавне расправе и утврђивање предлога Одлуке о локалним комуналним таксама, као и нацрт Кадровког плана Општинске управе општине Кнић за 2019. годину.

Четврта тачка, разматрање нацрта Одлуке о Општинској управи општине Кнић, повучена је са дневног реда.

У наставку седнице разматран је и нацрт и утврђивање предлога Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Кнић, као и Програм пословања ЈКП“Комуналац“ Кнић за 2019.годину, и утврђен предлог Решења о давању сагласности на Програм.

У оквиру седме тачке већници су разматрали нацрт и утврђивање предлога Одлуке о јавном линијском превозу на територији општине Кнић и донели закључак о повлачењу прелога Одлуке о утврђивању назива улица и засеока у насељеним местима на територији општине Кнић који је утврђен на седници 29.11.2018. године.

Након тога разматран је и нацрт и утврдђен предлог Одлуке о утврђивању назива улица и засеока у насељеним местима на територији општине Кнић и Одлуке о првој измени Одлуке о додељивању искучивог права ЈКП ”Комуналац” Кнић.

У оквиру 11. тачке већници су разматрали и усвојили предлоге решења о уботреби средстава текуће буџетске резерве и то за: одобравање средстава за плаћање главног дуга МЗ брњица за електричну енергију, одобравање средстава за трошковее извршног поступка за МЗ Брњица за екетричну енергију, одобравање средстава за вештачење у предмету тужиоца МЗ Кнић против туженог ”Фото Макса Кнић”.

Разматрана је и измена Финансијских планова МЗ за 2018. годину и то: друге измене Финансијског плана Месне заједнице Брњица за 2018. Годину и друге измене Финансијског плана Месне заједнице Кнић за 2018. годину.

У оквиру 13. допуњене тачке дневног реда, већници су разматрали предлог Решења број 353-717/2018-02 од 07.12.2018.године, којим се утврђује да престају да важе Решења којима су утврђене локације за постављање привремених монтажних објеката и то: закључно са 30.11.2018.године за лица којима је било одобрено коришћење јавне површине а са којима је заључен уговор о закупу и закључно са 31.12.2018.године за лица којима је било одобрено коришћење јавне површине а са којима није заључен уговор о закупу и која имају могућност да до 31.12.2018. године закључе уговор о закупу са општином Кнић.

Подели: