ПочетнаИзвештајиОдржана 58. седница Општинског већа општине Кнић

Одржана 58. седница Општинског већа општине Кнић

Одржана 58. седница Општинског већа општине Кнић

На данашњој седници Општинског већа општине Кнић разматран је нацрт и сведена јавна расправа, орзанизована у периоду од 05. 12. до 19.12.2018.године и утврђен предлог Статута општине Кнић. Разматрани су и нацрти Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Кнић, сведена јавна расправе организована у периоду од 24.12. до 26.12.2018.године и утврђен предлог Одлуке о локалним комуналним таксама, затим Одлуке о висини и начину плаћања накнада за коришћење јавних површина на територији општине Кнић као и Одлуке о првој измени одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић.

Већници су разматрали и усвојили Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић и плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић за 2019.годину, као и предлог Одлуке о додели средстава за реализацију одобрених програма који се финансирају из буџета општине Кнић.

На даншњој седници Општинског већа општине Кнић разматрани су и усвојени извештаји о предлогу Споразума о накнади са седнице одржане дана 05.12.2018.године као и о предлогу Споразума о накнади са седнице одржане дана 13.12.2018.године.

У оквиру девете течке разматран је захтев предшколске установе „Цветић“ за давање сагласности за прекид рада у Книћу и Гружи у периоду од 31.12.2018.године до 09.01.2019.године.

Већници су разматрали и предлог Решења о престанку коришћења површине јавне намене Богићевић Мирољуба из Крагујевца и план рада-програмске активности Црвеног крста Кнић у 2019.години.

Разматрани су и увојени предлози Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр.400-1964/2018-03 и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр.401-1965/2018-03.

У оквиру 14. допуњене тачке дневног реда већници су разматрали и нацрт Одлуке о накнадама за рад председника и чланова надзорног одбора ЈКП“Комуналац“ Кнић.

Подели: