ПочетнаДруштвоОдржана девета седница Скупштине Општине Кнић

Одржана девета седница Скупштине Општине Кнић

Одржана девета седница Скупштине Општине Кнић

На почетну данашњег редовног скупштинског заседања председник Општине Кнић, Срећко Илић поднео је извештај о раду и упознао одборнике са развојним пројектима и  инвестицијама у саобраћајну и комуналну инфраструктуру на територији општине.

Одборници су потом разматрали и усвојили одлуке о завршном рачуну општине Кнић за прошлу годину, о управљању гробљима и сахрањивању, о сталним манифестацијама у области културе и туризма од значаја за општину Кнић. Разматран је и усвојен извештај о степену усклађености планираних и реализованих актвности ЈКП „Комуналац“ Кнић за прва три месеца ове године и одлука о кредитном задужењу тог предузећа за набавку основних средстава.

Подели: