ПочетнаПројекти / КонкурсиОсновна школа ,,Вук Караџић“ Кнић расписала јавну лицитацију за продају старог црепа

Основна школа ,,Вук Караџић“ Кнић расписала јавну лицитацију за продају старог црепа

Основна школа ,,Вук Караџић“ Кнић расписала јавну лицитацију за продају старог црепа

Основна школа ,,Вук Караџић“ Кнић на основу Одлуке директора школе расписала је јавну лицитацију за продају старог црепа  солидног квалитета са почетном  ценoм од 12  динара са пдв-ом, по комаду.

Количина расположивог црепа је око 4.000 комада.

Продаја ће се извршити путем усменог јавног надметања дана 19.09.2018. године у 10:00 часова у Книћу, у дворишту Основне школе „Вук Караџић“.

Право учешћа у надметању имају сва правна и физичка лица.

Наведена роба се продаје у виђеном стању без гаранције и права на рекламацију.

У случају да лицитација (усмено јавно надметање) не успе извршиће се продаја непосредном погодбом.

Одлука о јавној лицитацији са почетним ценама црепа доступна је у прилогу.

Прегледајте и преузмите прилоге:
oglas_licitacija.pdf

Подели: