ПочетнаПројекти / КонкурсиOтворен конкурс за подстицаје руралног туризма

Oтворен конкурс за подстицаје руралног туризма

Oтворен конкурс за подстицаје руралног туризма

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је јавни позив за Меру 7  у оквиру ИПАРД подстицаја за одобравање пројеката за диверсификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања. Предмет јавног позива су инвестиције у рурални туризам због постојања дуге традиције и великог потенцијала и потребе за даљим развојем тог сектора.

Подршка за реализацију инвестиције у сеоском туризму износи до 65 одсто вредности прихватљивих трошкова.

Најмањи износ подршке по пројекту је 5. 000 евра, а највећи 300. 000 евра.

Право на Меру 7 остварује лице уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално и налази се у активном статусу, и то:

–        физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства

–        предузетник

–        привредно друштво које је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство

Захтеви за одобравање пројеката подносе се Управи за  аграрна плаћања подносе се од 01. јула до 01. октобра 2020. године.

Први јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања доступан је на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs/ и на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања на линку http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања: 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Сви заинтересовани корисници такође могу контактирати Регионалну агенцију за економски развој Шумадије и Поморавља, око додатних информација и припреме за конкурисање путем званичних контаката:  officekg@redasp.rs, goran.miljkovic@redasp.rs  и на телефон 063/404 918 – Горан Миљковић.

 

Подели: