ПочетнаПројекти / КонкурсиПодсећање на некадашњи традиционални начин вршидбе

Подсећање на некадашњи традиционални начин вршидбе

Подсећање на некадашњи традиционални начин вршидбе

Парна машина са дрешом у домаћинству Радована Марјановића из Балосава, забележено 1953. године.

Вршалице су се састојале од парне машине (која се ложила сламом) и дреша (вршалице где се одвајало семе стрних жита).

Подели: