ПочетнаПројекти / КонкурсиПодсећање на воденице – значајно градитељско наслеђе

Подсећање на воденице – значајно градитељско наслеђе

Подсећање на воденице – значајно градитељско наслеђе

Ранђића воденица у Драгушици је саграђена средином 19. века. Подигнута је над једним јазом који води из Гружанске реке. Грађена је као дводелна полубрвнара, од којих је један део грађен од хоризонтално слаганих, на крајевима унизаних брвна, а други део у бондручном конструктивном систему са испуном од опеке. У првом делу налази се просторија у којој се млело жито, а у другом делу је соба за одмор и коначиште млинара. Кров је четвороводан, а кровни покривач ћерамида.

Ранђића воденица се налази  у руинираном стању и није у функцији, као и већина гружанских воденица.

 

Подели: