ПочетнаПољопривредаПодстицаји за пчеларе

Подстицаји за пчеларе

Подстицаји за пчеларе

Министарство пољопривреде и ове године одобрава подстицајна средства за развој пчеларства. Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, може да оствари право на подстицаје у сточарству по кошници пчела за најмање 20, а највише 1000 кошница пчела. Подстицаји се остварују у износу од 720 динара по кошници пчела.

Сви заинтересовани захтеве за остваривање права на подстицаје по кошници пчела могу да поднесу до 31. маја текуће године, на Обрасцу – Захтев за подстицаје по кошници пчела за 2019. годину, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Детаљнија обавештења и помоћ при обради података за подношење захтева пчелари могу да добију у Канцеларији за пољопривреду и заштиту животне средине  општине Кнић.

Подели: