ПочетнаДруштвоПозив породицама са троје и више деце за картицу ”Цена минус за 3+ ” за 2023. годину

Позив породицама са троје и више деце за картицу ”Цена минус за 3+ ” за 2023. годину

Позив породицама са троје и више деце за картицу ”Цена минус за 3+ ” за 2023. годину

Општинска управа општине Кнић обавештава породице са троје и више деце са територије општине Кнић да од 27. марта могу поднети захтев за издавање  ”Поносне картице-Цена минус за  3 +” за 2023. годину, којом могу да остваре финансијске олакшице приликом плаћања одређене робе или услуге код више од 1500 привредних субјеката.

Захтеви се могу поднети до 7. априла на писарници у згради Општине Кнић.

О датуму поделе ”Поносне картице-Цена минус за  3 +” за 2023. годину, будући корисници биће благовремено обавештени преко званичног сајта Општине Кнић.

Породице које до наведеног датума не поднесу захтев, а испуњавају  наведене услове, као и породице које у току године испуне захтев  за издавање картице, такође могу током трајања календарске године поднети захтев, а картице ће бити сукцесивно израђиване и достављане корисницима.

Детаљније о начину за пријављивање и потребној документацији у прилогу:

http://knic.rs/wp-content/uploads/2023/03/JAVNI-POZIV-Knic-2023.godina.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2023/03/Zahtev.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2023/03/Saglasnost-za-obradu-podataka.pdf

 

Подели: