ПочетнаПројекти / КонкурсиПредлози за општинске награде

Предлози за општинске награде

Предлози за општинске награде

Скупштина општине Кнић – Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине и административна питања је покренула поступак прикупљања иницијатива за доделу општинских награда и других јавних признања општине Кнић, поводом празника општине, 26.новембра.

Позивају се државни органи, установе, предузећа, удружења, месне заједнице, грађани и остали субјекти који имају право подношења иницијатива да, најкасније до 27. октобра 2019. године, доставе своје предлоге на обрасцима који су им достављени.

Предлози се могу послати поштом на адресу:
Скупштина општине Кнић, Комисија за статутарна питања, 34240 Кнић, а могу се предати и на писарницу Општинске управе општине Кнић, где се могу преузети и потребни обрасци.

Образац за подношење иницијативе, са изводом из Одлуке можете преузети и овде.

Образац за награде и извод из Одлуке

Подели: