ПочетнаДруштвоПредложите кандидате за општинске награде

Предложите кандидате за општинске награде

Предложите кандидате за општинске награде

Скупштина општине Кнић – Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине и административна питања покренула је поступак прикупљања иницијатива за доделу општинских награда и других јавних признања општине Кнић, поводом празника општине, 26.новембра.

Позивају се државни органи, установе, предузећа, удружења, месне заједнице, грађани и остали субјекти који имају право подношења иницијатива да, најкасније до 22. октобра 2023. године, доставе своје предлоге на обрасцима који ће им бити достављени.

Предлози се могу послати поштом на адресу:

Скупштина општине Кнић, Комисија за статутарна питања, 34240 Кнић, а могу се предати и на писарницу Општинске управе општине Кнић, где се могу преузети и потребни обрасци.

У прилогу образац

http://knic.rs/wp-content/uploads/2023/09/Obrazac-za-nagrade-i-izvod-iz-Odluke.pdf

 

Подели: