ПочетнаДруштвоПредстављање Јавног позива за доделу средстава подстицаја за привлачење директних иницијатива

Представљање Јавног позива за доделу средстава подстицаја за привлачење директних иницијатива

Представљање Јавног позива за доделу средстава подстицаја за привлачење директних иницијатива

Обавештавамо Вас да Регионална агенција организује промоцију на којој ће бити представљен .

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије спроводи Уредбу о условима и начину привлачења директних инвестиција („Сл. гласник РС“ број 37/18).

Јавни позив за доделу средстава подстицаја за привлачење директних инвестиција намењен је привредним друштвима која инвестиционим пројектом запошљавају до 100 нових запослених, у производном сектору и сектору услуга међународне трговине (услуге које се пружају путем информационо-комуникационих технологија превасходно корисницима ван територије Републике Србије нпр: развојно-производни центри, истраживачко-развојни центри, обједињено и/или уступљено обављање административних процеса, складиштење и обрада података, кориснички центри).

Средства се могу доделити за:

1. Инвестиционе пројекте у производном сектору:

  • код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 100.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 10 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у девастирана подручја; Могуће је доделити 40% оправданих трошкова бруто зарада, односно максимално 7.000 евра по ново запосленом
  • код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 200.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 20 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у четврту групу; Могуће је доделити 35% оправданих трошкова бруто зарада, односно максимално 6.000 евра по ново запосленом
  • код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 300.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 30 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у трећу групу; Могуће је доделити 30% оправданих трошкова бруто зарада, односно максимално 5.000 евра по ново запосленом
  • код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 400.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 40 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у другу групу; Могуће је доделити 25% оправданих трошкова бруто зарада, односно максимално 4.000 евра по ново запосленом
  • код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 500.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 50 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у прву групу. Могуће је доделити 20% оправданих трошкова бруто зарада, односно максимално 3.000 евра по ново запосленом

2. Инвестиционе пројекте у сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине чија је минимална вредност 150.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 15 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом.

Уредбу и Јавни позив ће представити колеге из Развојне агенције Србије, које директно учествују у њиховој реализацији.

Промоција ће се одржати у понедељак, 10.09.2018. године, у термину 10:00 – 11:00х у просторијама Шумадијског управног округа, ул. Саве Ковачевића бр. 7 у Крагујевцу.

Сви заинтересовани за присуство на промоцији, могу се пријавити путем маила: sme@redasp.rs

Подели: