ПочетнаДруштвоПримопредаја радова на изградњи саобраћајнице у индустријској зони „Равни Гај“

Примопредаја радова на изградњи саобраћајнице у индустријској зони „Равни Гај“

Примопредаја радова на изградњи саобраћајнице у индустријској зони „Равни Гај“

У присуству председника Општине Кнић, Срећка Илића са сарадницима, Александра Стевановића, представник Министарства привреде, Зорана Милисављевића и Марка Ђурића, представника надзорног органа и  Милана Словића и Данила Солунца представника извођача радова, извршена је примопредаја радова на изградњи манипулативне саобрацајнице у оквиру радне зоне “Равни Гај” – друга фаза. Средства у висини од око 40 милиона динара обезбедили су Министарство привреде и Општина Кнић, а радове је изводила фирма ПЗП „Крагујевац“. У другој фази изграђена је саобраћајница у дужини од 410 метара, док је 2017. године у оквиру прве фазе пројекта изграђено 70 метара пута.

Председник Општине Кнић, Срећко Илић са сардницима организовао је и радни састанак са предстваницима Министарства привреде, надзорног органа и извођача радова ПЗП „Крагујевац“ на којем су анализиране досадашње активности и изнети планови за даљи развој индустријске зоне „Равни Гај“.

Подели: