ПочетнаДруштвоПривремени орган општине Кнић донео одлуку о исплати 10.000 динара помоћи средњошколцима

Привремени орган општине Кнић донео одлуку о исплати 10.000 динара помоћи средњошколцима

Привремени орган општине Кнић донео одлуку о исплати 10.000 динара помоћи средњошколцима

Данас је одржана трећа седница Привременог органа општине Кнић. На заседању је између осталог донета одлука о додели једнократне новчане помоћи ученицима средње школе на територији општине Кнић. Овом одлуком утврђено је право на једнократну новчану помоћ у висини од 10.000 динара ученицима средње школе која се налази на територији општине Кнић, а држављани су Републике Србије. Средства за исплату ове једнократне помоћи обезбеђена су у буџету Републике Србије. Исплату ће вршити локална самоуправа, а новац ће бити уплаћен на рачун отворен код пословне банке родитељима, старатељима или хранитељима средњошколаца или пунолетним ученицима уколико поседују рачун отворен код пословне банке.

Одлуку о једнократној помоћи средњошколцима Влада Републике Србије донела је у циљу побољшања материјалног положаја ђака у Србији.

Подели: