ПочетнаПројекти / КонкурсиРасписан јавни конкурс за постављање начелника општинске управе општине Кнић

Расписан јавни конкурс за постављање начелника општинске управе општине Кнић

Raspisan javni konkurs za postavljanje načelnika opštinske uprave opštine Knić

Расписан јавни конкурс за постављање начелника општинске управе општине Кнић

Општинско веће општине Кнић расписало је Јавни конкурс за постављање начелника општинске управе општине Кнић. Конкурс се расписује за једног извршиоца. Услови за рад на радном месту су: стечено високо образовање из области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Неопходно је радно искуство , 5 година рада у струци.

Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинско веће општине Кнић, 34240 Кнић, – Комисија за избор кандидата за начелника Општинске управе општине Кнић.

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања.

Комплетан текст конкурса можете погледати у прилогу.

Прегледајте и преузмите прилоге:
JAVNI_KONKURS.pdf

Подели: