ПочетнаПројекти / КонкурсиРасписан јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима у 2018. години

Расписан јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима у 2018. години

Расписан јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима у 2018. години

Национална служба за запошљавање и општина Кнић расписују јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима у 2018. години.

Субвенција за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, уз услов да седиште послодавца буде на територији општине Кнић и/ или да делатност обавља на територији општине Кнић, ради запошљавања незапослених на неодређено време који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање – Филијала Крагујевац, испостава Кнић.

Категорије теже запошљивих које имају предност приликом одобравања субвенција су:

  • млади до 30 година и
  • особе са инвалидитетом.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Субвенције се одобравају послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима у једнократном износу од 300.000,00 динара по запосленом лицу. Износ је утврђен на основу стања на тржишту рада општине Кнић. Послодавац који оствари право на субвенцију је у обавези да омогући да радни однос лица које запошљава траје најмање 24 месеца.

Субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима се одобрава под одређеним условома, а комплетан текст Јавног позива и Образац пријаве доступни су у прилогу.

Додатне информације о јавном позиву могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800300301 или на сајту www.nsz.gov.rs, као и у Канцеларији за привреднике и предузетнике општине Кнић – Канцеларији за локални економски развој Општинске управе општине Кнић лично, путем телефона 034378500 и 062306142 или путем мејла kppk@knic.rs или на сајту knic.rs .

Јавни позив отворен је 15 дана од дана објављивања, односно до 13.11.2018. године.

Прегледајте и преузмите прилоге:
Javni_poziv_za_zapoYljavanje_2018_sa_preambulom.pdf
Zahtev_za_dodelu_subvencije_za_zapoYljavanje.doc

Подели: