ПочетнаПројекти / КонкурсиРасписан конкурс за инвестиције у физичку имовину пољопривередних газдинстава

Расписан конкурс за инвестиције у физичку имовину пољопривередних газдинстава

Расписан конкурс за инвестиције у физичку имовину пољопривередних газдинстава

Општинска управа општине Кнић расписала је данас Конкурс за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџета општине Кнић за пољопривреду и рурални развој, а у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кнић за 2018. годину.

Корисници мере

 –    Физичка лица – носиоци регистрованих комерцијалних пољопривредних газдинстава

Општи услови за учешће на конкурсу

 1. Да је корисник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава;
 2. Да је комерцијално пољопривредно газдинство у активном статусу.
 3. У случају када корисник није власник газдинства или земљишта где се инвестиција врши, треба да се достави оверен уговор о закупу. Уговор између заинтересованих страна треба да покрије период од најмање пет година;
 4. Да корисник не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицаје у року од три године од дана исплате подстицаја и да се у том периоду предмет намеснски користи;
 5. Да корисник нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према Општини Кнић, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 6. Да је корисник измирио доспеле пореске обавезе према подацима локалне пореске администрације;
 7. Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;

Општина Кнић ће у 2018. години подржати подстицаје за унапређење конкурентности- инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (шифре мере 101), у следећим секторима:

 • СЕКТОР МЛЕКО
 • СЕКТОР МЕСО
 • СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (укључујући печурке) И ЦВЕЋЕ
 • СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)
 • СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО

Рангирање поднетих захтева носилаца комерцијалног пољопривредног газдинства за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава вршиће се на основу критеријума исказаних кроз бодове и то:

 

Редни број Тип критеријума за избор Бодови
1 Подносилац захтева коме по овој мери нису додељивана средства подстицаја у 2017 години 20
2 Подносилац захтева се бави икључиво  пољопривредном  производњом 30
3 Број чланова регистрованог пољопривредног газдинства 3 и више 10
4 Подносилац захтева лице са 40 година и млађе 10
5 Подносилац захтева је жена 10
6 Подносилац захтева реализовао инвестицију пре подношења захтева 10
7 Подносилац захтева има пребивалиште и производњу на територији општине Кнић, регистровано пољопривредно газдинство или је носилац пољопривредног газдинства пре 01.01.2018. год. 10

 

Захтеви за коришћење средстава по овом конкурсу подносе се поштом или лично на писарници Општинске управе Кнић на обрасцу које се може преузети у електронском облику преко сајта општине Кнић knic.rs или у Канцеларији за пољопривреду и заштиту животне средине Општинске управе Кнић.

Комплетан текст Конкурса као и потребне обрасце можете преузети у прилогу.

Прегледајте и преузмите прилоге:
Konkurs.pdf
Zahtev_za_podsticaje_2018._godina.doc
Izjava_korisnika_sredstava_po_Konkursu_broj_1.docx
Izjava_korisnika_sredstava_2018._godina_broj_2.docx

Подели: