ПочетнаПољопривредаРегрес за вештачко осемењавање

Регрес за вештачко осемењавање

Регрес за вештачко осемењавање

Програмом   мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кнић за 2020.годину  предвиђено је регресирање дела трошкова за прво вештачко осемењавање уматичених крава и  јуница на територији општине Кнић у 2020.години.

Право на регресирање у износу од 1.000,00 динара по једном грлу може остварити одгајивач уматичених крава и јуница које су осемењене од 01.12.2019.године.

Позивају се одгајивачи крава и јуница са територије општине Кнић, да поднесу захтев за регресирање дела трошкова за прво вештачко осемењавање уматичених крава и јуница најкасније до 01.12.2020.године.

Образац захтева може се преузети у Општинској управи – Канцеларији за пољопривреду и заштиту животне средине, канцеларија у Агроцентру, или са интернет странице општине Кнић, документ у прилогу.

http://knic.rs/wp-content/uploads/2020/05/ZAHTEV-ZA-REGRES-2020.docx

http://knic.rs/wp-content/uploads/2020/05/JAVNI-POZIV-VO-2020.pdf

Подели: