ПочетнаДруштвоУ сусрет Дану општине – предложите канидате за овогодишње награде и признања

У сусрет Дану општине – предложите канидате за овогодишње награде и признања

У сусрет Дану општине – предложите канидате за овогодишње награде и признања

Скупштина општине Кнић – Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине и административна питања покренула је поступак прикупљања иницијатива за доделу општинских награда и других јавних признања општине Кнић, поводом празника општине, 26.новембра.

Позивају се државни органи, установе, предузећа, удружења, месне заједнице, грађани и остали субјекти који имају право подношења иницијатива да, најкасније до 28. октобра 2020. године, доставе своје предлоге на обрасцима који су им достављени. Предлози се могу послати поштом на адресу: Скупштина општине Кнић, Комисија за статутарна питања, 34240 Кнић, а могу се предати и на писарницу Општинске управе општине Кнић, где се могу преузети и потребни обрасци.

 У прилогу Образац за подношење иницијативе са изводом Одлуке

http://knic.rs/wp-content/uploads/2020/09/4.Obrazac-za-nagrade-i-izvod-iz-Odluke.doc

Подели: