ПочетнаПројекти / КонкурсиЗапослени у општинској Управи Кнића обучени како да препознају дискриминацију

Запослени у општинској Управи Кнића обучени како да препознају дискриминацију

Запослени у општинској Управи Кнића обучени како да препознају дискриминацију

Запослени у свим службама општинске Управе Кнића похађали су једнодневну обуку на тему „Како препознати дискриминацију“. Учествовали су у радионици симболично названој „Торбица судбине“, упознали се са најчешћим облицима дискриминације, како да разликују дискриминацију и злостављање на раду, шта да предузму у складу са законом како би спречили дискриминацију и упознали се са улогом институције Повереника за заштиту равноправности. Обука је у општини Кнић организована у оквиру пројекта „Jaчaњe лoкaлних  антидискриминaциoних кaпaцитeтa и институциoнaлних кaпaцитeтa Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти“ који се реализује уз подршку Министарства спољних послова Краљевине Норвешке. Циљ обуке и целог пројекта је прoмoвисaње и jaчaње рaвнoпрaвнoсти нa свим пoљимa и стварања бољих и праведнијих услова за живот свих грађана и грађанки у локалним заједницама.

 

Подели: