Javna rasprava

Javna rasprava

Opštinsko veće opštine Knić raspisuje Javnu raspravu o nacrtu Odluke o trećoj izmeni Odluke o budžetu opštine Knić za 2019. godinu i nacrtu Programa o trećoj izmeni Programa održavanja i razvoja opštinskih i nekategorisanih puteva, javne rasvete i drugih komunalnih i javnih objekata u 2019.godini u opštini Knić. U prilogu Akt o javnoj raspravi, Nacrt budžeta  i Izmena programa održavanja puteva.

1.akt o j.raspravi

nacrt REBALANS3 2019

Prilog 1- Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2019- reb. 3

3.treca izmena programa