ПочетнаUncategorizedЈавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу туристичког комплекса на КП. БР. 797 и 798/2 КО Гривац у Книћу

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу туристичког комплекса на КП. БР. 797 и 798/2 КО Гривац у Книћу

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу туристичког комплекса на КП. БР. 797 и 798/2 КО Гривац у Книћу

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић објављује Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу туристичког комплекса на КП. БР. 797 и 798/2 КО Гривац у Книћу. У прилогу се налази Оглас презентације и Урбанистички пројекат.

Оглас презентације
Урбанистички пројекат

Подели: