ПочетнаUncategorized

Uncategorized

Архива

Скупштина општине Кнић - Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине и административна питања покренула је поступак прикупљања иницијатива за доделу општинских награда и других јавних

Од 13.09.2022. године заинтересовани грађани општине Кнић могу да поднесу кандидатуру за чланове Савета МЗ на територији општине Кнић.Избори ће се одржати 09.10.2022. године а рок за подношење

Усваја се Коначна ранг листа крајњих корисника по свим мерама из Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на

Привредни субјекти који су изабрани у складу са условима Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу

О изградњни приступне саобраћајнице и реконструкцији Дома културе у Гружи за Хронику РТК говорио Срећко Илић, председник Општине Кнић. Репортажу припремли новинар Дарко Милошевић, сниматељ Иван Јанићијевић и

У прилогу почетне цене и образложење комисије. http://knic.rs/wp-content/uploads/2022/08/Zakljucak-cene-str.1.pdf    

Рок за за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну

На предлог Општинске управе Општинско веће Општине Кнић спроводи јавну расправу о: нацрту Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Кнић у периоду од 2022. до 2027.

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству инструктора да у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова)