ПочетнаUncategorized

Uncategorized

Архива

У прилогу је оглас који је данас објављен у дневном листу “Новости” о промени места одржавања јавне седнице комисије за јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне

На основу званичних докумената предтављамо вам видео анимацију трасе Гружанског коридора, брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е -761). Подсећамо да

Председник и заменица председника Општине Кнић, Срећко Илић и Тања Николић Гавриловић унели су бадњак у зграду општине. Свето Христово дрво у присуству запослених у Општинској управи постављено

Општину Кнић данас је посетио министар туризма и омладине, Хусеин Мемић са сарадницима. Председник Општине Кнић, Срећко Илић и чланови општинског руководства упознали су министра Мемића са туристичким

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е -761) (у

ЈКП „Комуналац“ Кнић и општина Кнић ће у периоду од 15.12.2022. године до 15.01.2023. године спровести испитивање задовољства корисника услугама ЈКП „Комуналац” Кнић. Испитивање задовољства корисника врши се

Град Крагујевац, у партнерству са општинама  Кнић, Баточина, Лапово, Рача, Кнић, Топола и Аранђеловац и Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља, приступио је изради Стратегије развоја

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације које се односе на уградњу соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији