ПочетнаUncategorized

Uncategorized

Архива

Оглас јавни увид НАЦРТ 2 IID PDR за комлекс РАВНИ ГАЈ

Интервју Милке Миловановић Минић, државне секретарке у Министарству за бригу о породици и демографију у емисији РТК "Мозаик" приликом посете општини Кнић. https://www.facebook.com/1582063248736782/videos/284388486793729

Представници општина Кнић и Охрид, Горан Милосављевић и Горан Недески разговарали су о могућностима сарадње две општине, превасходно у области спорта, културе и туризма. Већ следеће године планира

Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију, изградњу и пренамену објекта на КП.БР.2562/5,2490/13,2490/21 и 2790/24 КО Кнић Урбанистички пројекат за реконструкцију и изградњу на к.п. бр. 2562/5 КО Кнић

Закључак о ценама пољопривредног земљишта у државној својини 2021. година Закључак о ценама

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кнић за 2022. годину Јавни позив

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кнић за 2022. годину Јавни позив