Почетна2018децембар (Page 5)

децембар 2018

Oпштинска управа општине Кнић оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места. Радно место које се попуњава: Управљање људским ресурсима, у звању саветника, 1 извршилац. Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из области правних наука на основним академским студијама у обиму