ПочетнаСервисне информације

Сервисне информације

Архива

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС и 24/11, 121/2012,

На основу одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора, објављене у Сл.гл општине Кнић, број 03/2023. Комисија за спровођење поступка за давање у закуп утврдила

Обавештавамо власнике и кориснике непокретности на територији општинксе управе Кнић, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110kV, односно у близини и испод фазних проводника: ДВ 1221

Компанија Vorwerk у Чачку шири свој тим и запошљава раднике различитих профила. Уколико вам треба посао пријаве можете послати на мејл karriere@vorwerk-automotive.rs. Представљање компаније, радних места за које је

Снимања на покретном дигиталном мамографу у Крагујевцу, која су отказана због техничких проблема биће организована у среду и четвртак.  Све суграђанке биће контактиране, Општина Кнић организује превоз.  

Због радова на санацији путно-железничког прелаза у Книћу, на деоници од скретања код Равног Гаја до уласка у Кнић биће обуствља се  саобраћај у периоду од 27. септембра

У Прилогу се налази коначан списак изабраних пописивача.   Прилог - Коначан списак изабраних пописивача

Због радова на измештању стуба испред Дома културе у Книћу сутра ће у периоду од 8-13 часова без електричне енергије остати потрошачи у центру Кнића, са леве и

Комисија за реализацију мера енергетске санације доноси прелиминарну листу изабраних привредних субјеката. Привредни субјекти који су изабрани који су изабрани у складу са условима из Јавног позива за учешће