ПочетнаДруштвоЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Кнић

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Кнић

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Кнић

Предмет Јавног позива  је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:
1) Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача
2) Постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.
3) Постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице
4) Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас
5) Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу
6) Уградња топлотних пумпи
7) Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора
8) Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.
9) Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.
10) Израда техничке документације у складу са Прилогом 3.
За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива заинтересована лица се  могу обратити на контакт телефон 034/510-977 или електронску адресу: е-mail snezana.djokic@knic.rs sara.djalovic@knic.rs.

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници ЈЛС линк: http://knic.rs/.

Подели: