ПочетнаСервисне информацијеОбавештење Електромрежа Србије

Обавештење Електромрежа Србије

Обавештење Електромрежа Србије

Обавештавамо власнике и кориснике непокретности на територији општинксе управе Кнић, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110kV, односно у близини и испод фазних проводника: ДВ 1221 ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 – ТС КНИЋ и власнике и кориснике непокретности на територији општинксе управе Кнић, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 400kV, односно у близини и испод фазних проводника: ДБ 464 ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 – ТС КРАЉЕВО 3

да:

  1. ЕМС АД Београд РЦО Крушевац почиње са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода, као и проширењу, почев од 30.01.2023. године.
  2. Власници парцела ИМАЈУ ОБАВЕЗУ да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла.
  3. Власници парцела НЕ СМЕЈУ да засађују растиње – дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнад далековода, да не би угрозили рад далековода, супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима.

Непоступање у складу са обавештењем, повлачи прекршајну одговорност з складу са Законом о енергетици.

За евентуалне информације звати на телефон 064/84-08-362

Подели: