ПочетнаПројекти / КонкурсиЈавна презентација Урбанистичког пројекта у Балосавама

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у Балосавама

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у Балосавама

Општинска управа општине Кнић објављује јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу смештајног објекта у функцији туризма на кп. бр.1553/1 КО Балосава општина Кнић. Јавна презентација  се организује у периоду од 26.августа  до 02. септембра   2019. године,  упросторијама oпштине у Книћу – главни хол и канцeларија бр. 15 Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство у периду од 8-14 часова.

Текст Огласа и Урбанистичког пројекта у прилогу

Oglas javni uvid

UP Balosava

Подели: