ПочетнаДруштвоЈавна расправа

Јавна расправа

Јавна расправа

Општинско веће Општине Кнић расписало је јавну расправу о: нацрту Одлуке о буџету општине Кнић за 2023. годину, нацрту Програма одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2023. години у општини Кнић и нацрту Одлуке о допунама Статута општине Кнић.

У прилогу акти о расписивању јавне расправе и документа.

http://knic.rs/wp-content/uploads/2022/10/Akt-o-ogranizovanju-javne-rasprave-budzet-i-program-puteva.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2022/10/ODLUKA-O-BUDZETU-2023-nacrt.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2022/10/PROGRAM-PUTEVA-2023-nacrt.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2022/10/Akt-o-organizovanju-javne-rasprave-dopuna-statuta.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2022/10/Odluka-druga-promena-Statuta-nacrt.pdf

Подели: