Почетна2022октобар

октобар 2022

Општинско веће Општине Кнић расписало је јавну расправу о нацрту Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Кнић за 2022. годину и  нацрту Програма о трећој измени и допуни Програма одржавања и