ПочетнаUncategorizedЈавна расправа o просечној цени непокретности за утврђивање пореза на имовину

Јавна расправа o просечној цени непокретности за утврђивање пореза на имовину

Јавна расправа o просечној цени непокретности за утврђивање пореза на имовину

Општинско веће општине Kнић, на седници од 29.10.2019. године у поступку разматрања предлога Општинске управе општине Кнић, Одељењa за финансије, буџет и изворне приходе, број 88-1745/19 од 29.10.2019, на основу члана 96. Статута општине Кнић (”Сл.гласник општине Кнић бр.01/19) и члана 15. Одлуке о јавним расправама („Сл.гласник општине Кнић“ бр.16/19), организује Јавну расправу  о нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији општине Кнић за 2020. годину. Јавна расправа организује се у периоду од 29. октобра до 4. новембра  ове године.

У прилогу Акт о Јавној расправи и Нацрт одлуке.

akt o javnoj raspravi

НАЦРТ одлуке о просечним ценама за 2020. годину

Подели: