ПочетнаСервисне информацијеЈавни позив за пријаву штете од поплава на територији општине Кнић

Јавни позив за пријаву штете од поплава на територији општине Кнић

Јавни позив за пријаву штете од поплава на територији општине Кнић

На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Кнећ Штаба за ванредне ситуације општине Кнић од 03.06.2019. године, председник општине Кнић објавио је Јавни позив за подношење пријава за утврђивање и процену штете услед елементарне непогоде – поплаве на територији општине Кнић.

Позивају се грађани којима је услед елементарне непогоде – поплаве дана 03.06.2019. године почињена штета на пољопривредним усевима/културама и/или на објектима на територији општине Кнић да насталу штету пријаве надлежним органима јединице локалне самуправе.

Пријаве се подносе Комисији за попис и процену штете од елементарне непогоде – поплаве на територији општине Кнић, која је образована одлуком Општинског већа.

Пријаве грађана ће се примати од датума објављивања овог јавног позива, а закључно са 04.07.2019. године у 15.00 часова.

Обрасци се могу преузети сваког радног дана на писарници Општинске управе Кнић, у Канцеларији за пољопривреду Општинске управе Кнић (зграда „Агроцентра“ у Книћу), у месним заједницама: Кнић, Топоница, Гружа-Грабовац и Губеревац, као и непосредно код председника савета свих месних заједница на територији општине Кнић.

Пријаве штете подносити непосредно на писарници Општинске управе општине Кнић, поштом препоручено на адресу „Општина Кнић, за Комисију за попис и процену штете од поплаве, 34240 Кнић“ или преко месних канцеларија у Книћу, Топоници, Гружи-Грабовцу и Губеревцу.

 

 

Obrazac za prijavu štete-privreda

Obrazac za prijavu štete od poplava-stanovništvo

Prijava štete-mehanizacija, pokućstvo

Подели: