ПочетнаUncategorizedЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е -761) (у даљем тексту: Нацрт Просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е -761) на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 21. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ ДО 19. ЈАНУАРА 2023. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама градске управе града Крагујевца, градске управе града Чачка и скупштине општине Кнић, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми, градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 19. јануаром 2023. године, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у уторак, 27. децембра 2022. године са почетком у 12,00  часова у згради скупштине општине Кнић, ул. Центар бб, 34240 Кнић.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду, 01. фебруара 2023. године са почетком у 12,00 часова у згради скупштине општине Кнић, ул. Центар бб, 34240 Кнић.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Материјал ради спровођења јавног увида у Нацрт Просторног плана

Оглас

Подели: