ПочетнаПољопривредаКонкурс за доделу средстава за извођење радова у 2021. години

Конкурс за доделу средстава за извођење радова у 2021. години

Конкурс за доделу средстава за извођење радова у 2021. години

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објавила је Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2021. години. Овим Конкурсом се утврђује документација коју је потребно поднети уз пријаву, остали критеријуми за остваривање права на коришћење средстава и начин решавања пријава у случајевима када су укупна потраживања подносилаца пријава који остварују право на средства већа од расположивих средстава намењених за извођење наведених радова на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно за нова инвестициона и друга улагања која обухватају: комасацију (инвестиционе радове и геодетско-техничке радове),набавку нове опреме за наводњавање, ископ/бушење бунара у функцији наводњавања, стављање у функцију пољопривредне производње напуштеног пољопривредног земљишта у складу са наменом.

Детаљи Конкурса у прилогу.

http://knic.rs/wp-content/uploads/2021/04/K-O-N-K-U-R-S.docx

Подели: