ПочетнаЛокална пореска администрацијаОдлуке из области локалне пореске администрације за 2018. годину

Одлуке из области локалне пореске администрације за 2018. годину

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Кнић