ПочетнаСервисне информацијеОчитати бројило о потрошеној струји, податке истаћи на улазу у објекат

Очитати бројило о потрошеној струји, податке истаћи на улазу у објекат

Очитати бројило о потрошеној струји, податке истаћи на улазу у објекат

Да би се смањила могућност контакта и додатно заштитило здравље грађана „Електропривреда Србије“ моли све купце да закључно са 1. априлом очитају стање на свом мерном уређају и да истакну стање бројила и датум очитавања на видном месту на улазу у своје објекте. У наредним данима могу да јаве стање са бројила позивом на број телефона који је одштампан на рачуну, или путем мејла слањем података (име и презиме, адреса, ЕД број и стање на бројилу, датум очитавања) на мејл адресе према локацији бројила, за подручје Крагујевца

 prijava.stanja.kg@eps.rs

 

Подели: