ПочетнаUncategorizedОдлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде

Усваја се Коначна ранг листа крајњих корисника по свим мерама из Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора  за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Кнић за 2022. годину, а коју је након спроведеног Јавног конкурса утврдила Комисија за реализацију мера енергетске санације, образована Решењем (број 119-541/2022-05 од 20.04.2022. године) и Решењем о измени решења (број 119-541-1/2022-05 од 05.07.2022. године).

Прилог

 

Редни број Име и презиме Место Мера Број поена Износ субвенције
1 Спасојевић Радиша Вучковица Мера 1 88,5 140.000,00
2 Лалевић Ружа Кнић Мера 1 87,5 140.000,00
3 Петровић Владан Радмиловић Мера 1 87 140.000,00
4 Спасојевић Драгиша Грабовац Мера 1 86 114.392,56
5 Поповић Васо Кнић Мера 1 86 140.000,00
6 Лазаревић Драган Забојница Мера 1 85 140.000,00
7 Благојевић Мирослав Кнић Мера 3 81 210.000,00
8 Петровић Новица Радмиловић Мера 1 80 140.000,00
9 Павловић Томислав Честин Мера 1 80 102.855,99
10 Тодоровић Радослава Брњица Мера 1 80 140.000,00
11 Миковић Небојша Кнић Мера 1 77 140.000,00
12 Богдановић Драгослав Рашковић Мера 1 76 135.682,50
13 Крунић Милица Кнић Мера 1 76 140.000,00
14 Илић Марија Кнић Мера 1 76 140.000,00
15 Божовић Зорица Борач Мера 1 76 72.437,99
16 Крунић Саша Кнић Мера 3 76 210.000,00
17 Мишковић Радомир Борач Мера 1 76 129.104,01
18 Радивојевић Драган Кнић Мера 1 76 140.000,00
19 Вилотијевић Владан Брњица Мера 1 76 135.474,01
20 Сремчевић Вера Кнић Мера 1 71 113.466,49
21 Јанковић Нада Грабовац Мера 3 69,5 210.000,00
22 Миљковић Тадија Топоница Мера 3 67,5 118.790,00
23 Петровић Миросанда Радмиловић Мера 1 66 134.721,99
24 Божовић Жарко Кнић Мера 1 60 98.514,50
25 Обрадовић Милован Кнић Мере 6 и 9 54 230.000,00
26 Стефановић Сретен Кнић Мера 1 39,5 24.559,96
Подели: