ПочетнаСервисне информацијеОдржана 57. седница Штаба за ванредне ситуације

Одржана 57. седница Штаба за ванредне ситуације

Одржана 57. седница Штаба за ванредне ситуације

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, на ванредној 57. седници (8. током ванредне ситуације) одржаној у Губеревцу дана 10.06.2019. године, сазване ради анализе стања и предузетих мера на заштити и спасавању становништва након проглашења ванредне ситуације услед поплава на територији општине Кнић, на основу чл. 4 став 1. тачка 15. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 22/18, 29/18 и 1/19) и чл. 8. став 1. Пословника о раду Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 7/11 и 6/16), донео је

З А К Љ У Ч А К

Наставити са прањем улица у Гружи, Губеревцу и по потреби у другим местима.

Упутити једнократну помоћ у максималном износу за Тејовић Љуба из Шумара – задужен Центар за социјални рад.

Прикупити информације преко Савета Месних заједница о броју искривљених елктричних и телекомуникационих стубова, као и потребама мештана за сточном храном – задужен Радомир Урошевић.

Преузети гориво за потребе радних машина – задужен Дејан Радовановић.

Наставити са уклањањем смећа и санацијом путева у Балосавама, Лесковцу и даље по потреби – задужен ЈКП „Комуналац“ Кнић.

Наставити са исправљањем и заменом носећих електричних стубова – задужена Електрошумадија Кнић.

Полиција да настави праћење стања на терену.

Дом здравља да настави започете активности, као и акцију доктор на терену.

Пратити употребу сушилица и дистрибуирати исте даље по потреби.

Пратити стање око снабдевања пијаћом водом обданишта и школа.

 

 

Број:     06-880/2019-01                               КОМАНДАНТ ШТАБА

У Книћу, 10.06.2019. године

Мирослав Николић

Подели: