ПочетнаUncategorizedПозив банкама за кредитирање пољопривредних газдинстава у општини Кнић

Позив банкама за кредитирање пољопривредних газдинстава у општини Кнић

Позив банкама за кредитирање пољопривредних газдинстава у општини Кнић

Позивају се банке заинтересоване за кредитирање физичких лица – носиоца активног комерцијалног пољопривредног газдинства са територије општине Кнић, за набавку обртних средстава (репроматеријал, средства за заштиту биља, куповину стоке, прикључних машина, опреме, укључујући и половну опрему и друго), уз учешће Општине Кнић у субвенционисању камате, да поднесу писане понуде са условима кредитирања.

Јавни позив у прилогу

 

Јавни позив

Подели: