ПочетнаСервисне информацијеПрепоруке Штаба за ванредне ситуације општине Кнић

Препоруке Штаба за ванредне ситуације општине Кнић

Препоруке Штаба за ванредне ситуације општине Кнић

На 88. ванредној телефонској седници Штаба за ванредне ситуације општине Кнић, одржаној данас  у скраћеном саставу, Штаб упућује препоруке становништву и власницима трговинских и угоститељских радњи на територији општине Кнић, да се за време првомајских празника дозвољава кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница) у суботу 2. маја и у недељу 3. маја 2020. године од 05 до 18 часова.

Дозвољава се кретање на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана – уз примену превентивних мера. Док бораве у парковима и на јавним површинама грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, примењују превентивне мере, које подрaзумевају одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања од најмање два метра између два лица која не бораве у истом домаћинству, обавезну употребу заштитних средстава тј. рукавица и дезинфекцију справа за вежбање или других справа, пре њихове употребе.

Почев од 4. маја 2020. године правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића, ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера које подразумевају организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору.

Од 4. маја 2020. године дозвољава се обављање међумесног превоза путника у друмском саобраћају и регионалном и даљинском превозу у железничком саобраћају.

Од 8. маја 2020. године дозвољава се обављање градског и приградског превоза путника у друмском и железничком саобраћају.

 

Подели: