ПочетнаUncategorizedРани јавни увид у Елаборат за израду Плана детаљне регулације „Сунчев брег“ у насељу Вучковица општина Кнић

Рани јавни увид у Елаборат за израду Плана детаљне регулације „Сунчев брег“ у насељу Вучковица општина Кнић

Рани јавни увид у Елаборат за израду Плана детаљне регулације „Сунчев брег“ у насељу Вучковица општина Кнић

Комплекс „Сунчев брег“ обухвата северозападни део Катастарске општине Вучковица – потес Штављани, у општини Кнић. Простор се делимично налази у грађевинском подручју, претежно намењен за становање, са површинама пољопривредног и шумског земљишта ван грађевинског подручја. Комплекс је окружен некатегорисаним саобраћајницама, којима је повезан са општинским путем бр.326 и даље са државним путевима.

Изради Плана детаљне регулације за овај комплекс приступило се на иницијативу општине Кнић, ради изналажења оптималних решења за одрживо уређење, коришћење, заштиту и презентацију овог простора у функцији развоја туризма и стварања квалитетнијег економског и привредног амбијента насеља Кнић и непосредног окружења.

Oglas

http://knic.rs/wp-content/uploads/2020/05/01.-Tekst_ERJU_PDR-Suncani-breg-Vuckovica_Knic.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2020/05/01.1.Izjava-odgovornog-urbaniste.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2020/05/1.1.Izvod-iz-PPO.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2020/05/1.2-Izvod-iz-PPO-sema.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2020/05/2.1.Ortofoto-sa-granicom-obuhvata-1.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2020/05/2.2.KTP-sa-granicom-obuhvata.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2020/05/3.1.Postojeca-namena.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2020/05/4.1.Planirana-pretezna-namena.pdf

 

Подели: