ПочетнаРегистар донетих одлука – грађевинске дозволе

Регистар донетих одлука – грађевинске дозволе

ROP-NKC-37516-CPI-2/2022
Датум објављивања: 12.01.2022.
Назив инвеститора: Општина Кнић
Статус: издаје се
Документација: Решење