ПочетнаСервисне информацијеСахране у време забране кретања

Сахране у време забране кретања

Сахране у време забране кретања

Имајуци у виду забрану кретања суботом и недељом, као и забрану присуства сахрани више од 10 лица, неопходно је обезбедити потврде које издаје Полицијска станица. Организатор сахране надлежној Полицијској станици треба да поднесе захтев за одобрење кретање до 10 лица (9 + свештеник) која ће присуствовати сахрани. Организатор сахране може бити  физичко лице или погребно предузеће. У том случају у захтеву треба навести назив предузећа и име одговорног лица.

 

Подели: