ПочетнаПривредаУредбе Владе Србије о подстицајима за привлачење инвестиција, отварање нових радних места и помоћи у области прехрамбене индустрије

Уредбе Владе Србије о подстицајима за привлачење инвестиција, отварање нових радних места и помоћи у области прехрамбене индустрије

Уредбе Владе Србије о подстицајима за привлачење инвестиција, отварање нових радних места и помоћи у области прехрамбене индустрије

На првој овогодишњој седници Влада Србије донела је Уредбу о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања, која предвиђа одобравање субвенција за свако ново­отворено радно место, у зависности од степена развијености општине, од 3.000 евра до 7.000 по раднику.

Субвенције су предвиђене и за инвестиционе пројекте у производном сектору од најмање 100.000 евра, којима се обезбеђује запошљавање најмање десет нових радника на неодређено време, за улагања од 200.000 евра обезбеђује се најмање 20 нових радних места , а улагања од најмање 300.000 евра отварају 30 нових радних места.

Влада Републике Србије усвојила је и Уредбу о условима и начину привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа.

Државну помоћ у области прехрамбене индустирије добијаће инвеститори за набавку нове опреме и нове технологије, сразмерно броју новоотворених радних места. Ту се, такође, субвенције по раднику крећу од 3.000 до 7.000 евра у зависности од степена развијености општина.

Уредба је усвојена на иницијативу Савета за раст БДП-а и односи се на доделу подстицаја за опрему и технологију за већи степен прераде у оквиру прехрамбене индустрије.

Комплетане текстове уредби погледајте у прилогу.

Прегледајте и преузмите прилоге:
uredba-kriterijum-privlacenje-direktnih-ulaganja-prehrambeni-proizvodi0126_cyr.docx
uredba-kriterijum-za-dodelu-podsticaja-privlacenja-direktnih-ulaganja0126_cyr.docx

Подели: