ПочетнаСервисне информацијеЗахтев грађанима општине Кнић, који имају парцеле уз корито реке Груже и њених притока, да посеку међе и сва стабла уз међе

Захтев грађанима општине Кнић, који имају парцеле уз корито реке Груже и њених притока, да посеку међе и сва стабла уз међе

Захтев грађанима општине Кнић, који имају парцеле уз корито реке Груже и њених притока, да посеку међе и сва стабла уз међе

Моле се сви грађани који имају парцеле уз корито реке Груже, низводно од бране до краја територије општине Кнић и узводно од ушћа Груже у језеро до границе са општином Горњи Милановац, као и грађани који имају парцеле поред корита Гружиних притока: Рибеша, Честинске и Каменичке реке, Балосавског потока, левих притока и Борачке реке, Коњушке реке, Ђуревца, Котлењаче, Минуше, Конопљиште и Дубоког потока, десних притока Груже, да исеку и среде међе и сва стабла уз међе.

Хитно је да се зарасле међе што пре среде како би радници ЈВП „Србија воде“ и ВД „Западна Морава“ почели радове на чишћењу корита реке Груже на територији општине Кнић. Реализација заједничког пројекта општина Кнић и Краљево, који финансира Република Србија, почела је крајем прошле године. Радови су започети на територији општине Краљево, на деоници од 300 метара, а услов за почетак радова у општини Кнић је сређивање међа. Зато се моле грађани који имају парцеле уз корито реке Груже и њених притока да посеку међе и сва стабла уз међе и на тај начин омогуће сређивање корита Груже која је у том делу плавила приобаље и наносила велике штете пољопривредницима.

Подели: