ПочетнаСервисне информацијеЗакључак са 54. седнице Општинског штаба за ванредне ситуације

Закључак са 54. седнице Општинског штаба за ванредне ситуације

Закључак са 54. седнице Општинског штаба за ванредне ситуације

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, на ванредној 54. седници (5. током ванредне ситуације) одржаној у Губеревцу дана 05.06.2019. године, сазване ради анализе стања и предузетих мера на заштити и спасавању становништва након проглашења ванредне ситуације услед поплава на територији општине Кнић, на основу чл. 4 став 1. тачка 15. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 22/18, 29/18 и 1/19) и чл. 8. став 1. Пословника о раду Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 7/11 и 6/16), донео је

З А К Љ У Ч А К

 

  1. Прање улица и путева по потреби – задужен ЈКП
  2. Шумари (засео Дебељак) праћење ситуације – задужени Канцеларија за инвестиције и ЈКП
  3. Доделити гориво Месним заједницама за ангажовање механизације
  4. Електрошумадија РЈ Кнић – санација електродистрибутивне инфраструктуре – управљање стубова и замена по потреби.
  5. Ангажовање механизације на санацији путева у Губеревцу и даље по потреби – задаужен ЈКП „Комуналац“.
  6. Препоручује се директорима школа и предшколске установе да ли су се стекли услови за неометно одвијање наставе.
  7. Обилазак најугроженијих породица и подела пакета помоћи – задужен Црвени Крст и Центар за социјални рад Кнић.
  8. Наставити са ангажовањем цистерни са водом за пиће и цистерни за испирање канализације, као и по потерби пумпи за црпљење воде.
  9. Наставити активности на процени штете – задужена Општинска управа. (Увести дежурства у Месним канцеларијама и писарници општине до 17:00 часова због подношења и пријема захтева).

 

 

Број: 06-    /2019-01                             КОМАНДАНТ ШТАБА 

У Книћу, 05.06.2019. године                            Мирослав Николић              

Подели: