Почетна2018 (Page 8)

новембар 2018

Управни одбор Туристичке организације општине Кнић расписује Конкурс за именовање директора Туристичке организације општине Кнић на мандатни период од 4 године. Пријаве слати на адресу: Туристичка организација општине Кнић, Кнић бб, 34240 Кнић, у затвореној коверти,