Почетна2022август

август 2022

Комисија за реализацију мера енергетске санације доноси прелиминарну листу изабраних привредних субјеката. Привредни субјекти који су изабрани који су изабрани у складу са условима из Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације